مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

خمس معدن اجاره ای

خمس معدن اجاره ای بر عهده ی چه کسی می باشد؟ در صورت فرا رسیدن سال خمسی دوباره باید خمس پرداخته شود؟

اجاره کننده باید پس از کسر مخارج خمس معدن را بپردازد و اگر سال بر آن بگذرد خمس دیگری باید بدهد اما اگر دادن دو خمس سنگین باشد ما یکی از آن دو را به او می بخشیم.

دسته‌ها: معدن

خمس استخراج معدنى که در ملک ديگرى است

اگر شخصی معدنی که در ملک دیگری است استخراج کند محاسبه خمس آن چگونه می باشد؟

اگر معدنى را كه در ملك ديگرى است استخراج كند، آنچه از آن به دست مى‏آيد مال صاحب آن زمين است و چون صاحب ملك براى بيرون آوردن آن خرجى نكرده، بايد خمس تمام آنچه از معدن استخراج شده بدهد، ولى اگر اين كار به دستور او انجام گرفته هزينه آن بر عهده اوست و از درآمد معدن كم مى‏شود.

دسته‌ها: معدن

حریم معدن

1. آیا معدن دارای حریم است؟2. حد حریم معدن چه مقدار است و چگونه تعیین می شود؟3. آیا واگذاری حریم معدن به دیگری جایز است؟4. آیا بهره بردار معدن نسبت به همسایگان معدن و خسارت احتمالی به آنها وظیفه ای دارد؟

1- معدن، خواه در تملّک اشخاص باشد یا تملّک دولت، و واگذارى خواه به صورت تملّک باشد یا بهره بردارى، داراى حریم است. 2- مراد از حریم معدن، آن مقدار فضا و محلّى است که در عرف و عادت معدنچیان، براى استخراج و بارگیرى و سایر احتیاجات متعارف، مورد نیاز است. هرگاه در قانون حکومت اسلامى حدّى براى آن معدن در نظر گرفته شده است، بر طبق آن عمل مى شود و اگر در قانون تبیین نشده، باید با مشاوره چند نفر از معدنچیان باسابقه و متدیّن، حدّ و حدود آن تعیین گردد و مطابق آن عمل شود .البتّه حریم معدن، نسبت به بهره بردارى هاى ممکن در حال و آینده نزدیک، در نظر گرفته مى شود و آینده دور معیار نیست. 3- واگذارى این حریم به دیگران در صورتى که از طرف مسئولان بخش معدن و مطابق مقرّرات باشد، اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست. 4- بهره برداران از معدن در نحوه بهره بردارى و انفجارات خود، باید طورى عمل کنند که مزاحمت و ضرر و زیانى براى همسایگان حاصل نشود.

دسته‌ها: معدن

حکم گنج يافته شده در ملک غير

انسان در چه صورتی گنج یافته شده را مالک می شود؟ خمس گنج بر عهده ی چه کسی می باشد؟

اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به هيچ وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلًا مالك آن زمين بوده‏اند نيست، مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى‏دهد كه مال يكى از آنان است، بنابر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مى‏دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده‏اند و آنها را مى‏شناسد خبر مى‏دهد، اگر معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست مال خود او مى‏شود و بايد خمس آن را بدهد.

دسته‌ها: گنج

مالکیّت گنج در حکومت اسلامی

آیا گنج یافته شده در حکومت اسلامی باید به دولت تحویل داده شود؟

البتّه به عنوان اوّلى گنج ها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین، و در اراضى مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویّه مى گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت المال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.

دسته‌ها: گنج

نصاب گنج برای وجوب خمس

آیا گنج برای پرداخت خمس آن نصاب خاصّی دارد؟ اگر این چنین است نصاب آن چقدر می باشد؟

گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به دست آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صدو پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.

دسته‌ها: گنج
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی