مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

تفاوت اثبات رشد در امور مالی و غیر مالی

آیا اثبات رشد بعد از بلوغ در امور مالى و غیر مالى یکی می باشد و یا باید هرکدام به صورت جدا ثابت شود؟

رشد مراتبى دارد که در افراد متفاوت می باشد به طور مثال در امور مالی بعضی افراد در امور اموال کم رشید هستند ، و بعضی دیگر در اموال زیاد،و این امر در امرغیر مالی مانند ازدواج نیز ثابت می باشد و تا رشد عقلانى به قدر کافى در هر مرحله نباشد، تصرّفات نافذ نیست; نه در شرع، و نه نزد عقلاى عرف.

دسته‌ها: احکام حجر

عدم رفع ضمان به مجرد داشتن نیت خیر

اگر شخصی به نیت خیر سنگی که وسط جاده بوده را به کنار جاده پرت کند تا زیر ماشین نرود و اتفاقا در کنار جاده زیر چرخ ماشینی رفته و موجب خسارت به ماشین یا عابری شود آیا فرد مزبور ضامن است؟

به اندازه ای که سبب خسارت به او نسبت داده شود ضامن است مگر در صورتی که سنگ را به گوشه ای از جاده که عرفا امن محسوب می شود و موجب خسارت نمی شود انداخته باشد و سبب خود ماشین محسوب شود.

دسته‌ها: متفرقه ضمان

صاحب درختی که در زمین غیر کاشته شده

اگر زارع و دهقان و یا کارگر و خادم کسى در زمین صاحب زمین درخت مى نشاند، شرعاً این درختان مال کدام یک از آنهاست؟

درخت از آن کسى است که مالک آن بوده و در زمین نشانیده است لکن اگر بدون اجازه صاحب زمین بوده است صاحب زمین حق دارد که اجاره بگیرد یا درخت را ازاصل بیرون بیاورد و به صاحبش بدهد.

دسته‌ها: احکام مزارعه

فراری دادن قاتل از دست اولیای دم

اگر شخصی موجب فراری شدن قاتل بشود حکم چیست؟

اگر شخص یا اشخاصى قاتلى را از دست صاحبان خون بگیرند و فرارى دهند حاکم شرع مى تواند آن شخص یا اشخاص را زندانى کند تا قاتل را به وسیله کسان خود تحویل دهند و اگر تحویل قاتل ممکن نشود باید دیه شخص مقتول را بپردازند.‌

دسته‌ها: احکام کفالت
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی