مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش :حروف الفباشماره مسئله
مسئله شماره 79منى

رطوبتهائى که از انسان خارج مى شود

مسأله 79ـ رطوبتهايى که از انسان خارج مى شود غير از بول و منى بر چند قسم است: اوّل آبى که گاه بعد از بول بيرون مى آيد و کمى سفيد و چسبنده است و به آن «وَدْى» مى گويند، دوم آبى که هنگام ملاعبه و بازى کردن با همسر بيرون مى آيد و به آن «مَذْى» مى گويند، سوم آبى که گاه بعد از منى بيرون مى آيد و به آن «وَذْى» گويند، همه اين آبها در صورتى که مجرا آلوده به بول و منى نباشد، پاک است و وضو و غسل را هم باطل نمى کند.

مسئله شماره 80استبراء

فايده استبراء از بول

مسأله 80ـ فايده استبراء از بول اين است که، مجرا را از بول پاک مى کند، يعنى اگر آب مشکوکى بعد از آن خارج شود پاک است و وضو را هم باطل نمى کند، امّا اگر استبراء نکرده بايد وضو را اعاده کند و محل را بشويد.

مسئله شماره 81استبراء

فايده استبراء از منى

مسأله 81ـ فايده استبراء از منى اين است که اگر رطوبت مشکوکى از او خارج شود و نداند منى است يا يکى از آبهاى پاک، غسل ندارد و اگر استبراء نکند و احتمال دهد ذرّات منى در مجرى باقى بوده و همراه بول يا رطوبت ديگرى خارج شده، بايد دوباره غسل کند.

مسئله شماره 82استبراء

شک در اصل عمل استبراء

مسأله 82ـ هرگاه شک کند استبراء کرده يا نه، بايد از رطوبتهاى مشکوک اجتناب کند، امّا اگر استبراء کرده ولى نمى داند درست بوده يا نه، اعتنا به شک نمى کند.

مسئله شماره 82استبراء

شک در صحت استبراء

مسأله 82ـ هرگاه شک کند استبراء کرده يا نه، بايد از رطوبتهاى مشکوک اجتناب کند، امّا اگر استبراء کرده ولى نمى داند درست بوده يا نه، اعتنا به شک نمى کند.

مسئله شماره 83استبراء

زن استبراء ندارد

مسأله 83ـ براى زن استبراء نيست و هرگاه رطوبت مشکوکى از او خارج شود، پاک است وضو وغسل هم ندارد.

مسئله شماره 85مکروهات تخلّى

کارهای مکروه موقع تخلّی

مسأله 85ـ اين کارها در موقع تخلّى مکروه است:1ـ نشستن زير درختان ميوه، 2ـ نشستن در جايى که محلّ عبور و مرور مردم است، هرچند کسى او را نبيند. 3ـ نشستن اطراف خانه ها، 4ـ نشستن مقابل خورشيد و ماه، ولى اگر عورت خود را بپوشاند، مکروه نيست. 5ـ توقّف زياد، 6ـ سخن گفتن مگر به هنگام ضرورت، ولى ذکر خدا در همه حال خوب است. 7ـ ايستاده بول کردن، 8ـ بول کردن در آب، مخصوصاً آبهاى ايستاده، 9ـ بول کردن در سوراخ جانوران، 10ـ بول کردن در زمينهاى سفت که از آن ترشّح مى شود و در مقابل باد.

مسئله شماره 88نجاسات

چيزهاى نجس

مسأله 88ـ نجاسات بنابر احتياط واجب يازده چيز است: 1ـ بول 2ـ مدفوع 3ـ منى 4ـ مردار 5ـ خون 6ـ سگ 7ـ خوک 8ـ کافر 9ـ مايعات مست کننده 10ـ آبجو 11ـ عرق حيوان نجاستخوار

مسئله شماره 89بول و مدفوع

نجاست بول ومدفوع

مسأله 89ـ بول و مدفوع انسان و هر حيوان حرام گوشت که خون جهنده دارد، يعنى اگر رگ آن را ببرندخون از آن به سرعت جارى مى شود، نجس است، احتياط واجب آن است از بول حيوان حرام گوشت که خون جهنده ندارد نيز اجتناب کند; ولى فضله حيوانات کوچک ـ مثل پشه مگس و مانند آنها پاک است ـ بنابر اين از فضله موش و گربه و حيوانات درنده و مانند آنها بايد اجتناب کرد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی