مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

Выполнение молитвы с большим омовением.

Общеизвестно, что разрешается выполнять молитву без малого омовения после совершения большого омовения, которое совершается после интимной близости или выхода спермы (гусль аль-джанаба). Почему не разрешается выполнять молитву без малого омовения после совершения других видов большого омовения?

Без малого омовения разрешается выполнять молитву после совершения любого вида обязательного большого омовения, а также желательных больших омовений, желательность которых общеизвестна (например, желательное большое омовение, которое совершается в пятницу). Однако после желательных больших омовений, которые совершаются с надеждой на то, что они будут приняты Всевышним, для выполнения молитв необходимо совершить малое омовение.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی