مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

Обязанность судьи, следующего фетвам законоведа.

Допустим, что какой-либо закон Исламской республики Иран (утвержденный парламентом и по этой причине обязательный для исполнения) противоречит фетве религиозного законоведа. Что в этом случае должен делать судья, служащий в государственном суде, и следующий фетвам данного религиозного законоведа?

Если судья достиг степени иджтихада, то он должен действовать согласно своему усмотрению. Если должность судьи занимает человек, который не достиг степени иджтихада, то он должен действовать в соответствии с фетвой религиозного законоведа. Если закон Исламской республики будет находиться в противоречии с фетвой религиозного законоведа, то, в случае возможности действия по предосторожности, будет лучше, если судья будет действовать по предосторожности. В случае невозможности действия по предосторожности (или же если действие по предосторожности станет причиной возникновения трудностей) законы Исламской республики должны быть применены в общественных вопросах. А в частных вопросах судья должен действовать в соответствии с фетвами своего религиозного законоведа.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی