مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

Безалкогольное пиво.

Можно ли пить безалкогольное пиво?

Безалкогольное пиво на самом деле не является полностью безалкогольным, так как в нем содержится совсем незначительное содержание алкоголя, о чем многие производители пишут на этикетках своих изделий. Можно или нельзя пить безалкогольное пиво зависит от способа его производства, а точнее от того, как появляется в нем незначительное содержание алкоголя.Если в безалкогольное пиво алкогольный напиток добавляется извне, то оно оскверняется, так как алкогольные напитки в шиитском фикхе относятся к одному из видов скверны, вследствие чего такое безалкогольное пиво употреблять запрещено. Если же незначительное количество алкоголя само по себе образуется в безалкогольном пиве в процессе его изготовления, то полученный напиток не будет считаться запрещенным. Ведь незначительное количество алкоголя образуется во многих дозволенных продуктах питания, которые не являются запрещенными к употреблению, например, в уксусе, квасе, кисломолочных продуктах.Однако мусульманам, живущим в неисламских государствах, необходимо не забывать о следующих важных моментах. 1. Если производитель производит безалкогольное пиво в той же емкости, в которой ранее содержалось пиво с алкоголем, то безалкогольное пиво осквернится и будет запрещенным.2. Покупка безалкогольного пива является своего рода содействием его производителям, которые в неисламских государствах производят также запрещенные алкогольные напитки.3. Употребление мусульманами безалкогольного пива может стать причиной подозрений и сомнений у немусульман, ведь они, увидев мусульман с бутылками или жестяными баночками, могут не знать того, что мусульмане употребляют безалкогольное пиво, и подумать, что те пьют опьяняющее пиво.

دسته‌ها: Алкоголь
برچسب‌ها:
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی