2ـ جُحْفَه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 241ـ «جحفه» محلّى است میان مکّه و مدینه در فاصله 150 کیلومترى مکّه، و فعلا با جادّه اصلى مقدارى فاصله دارد، و در آنجا مسجد بزرگى ساخته اند، و آن، میقات کسانى است که از مصر و شمال آفریقا و سوریه و اردن و لبنان (از طریق زمینى) به حج مى آیند، بلکه میقات تمام کسانى است که از آنجا عبور مى کنند.

مسأله 242ـ مسلمانان ایران و سایر نقاط که با هواپیما وارد فرودگاه جدّه مى شوند، و نمى خواهند به مدینه بروند، مى توانند به جحفه رفته و از آنجا محرم شوند، سپس به مکّه بروند، و چنین افرادى نمى توانند از جدّه یا حدیبیّه براى عمره تمتّع محرم شوند.

 

مسأله 243ـ همان گونه که گفته شد در جحفه مسجدى است که مى توان از بیرون یا داخل آن احرام بست، و بهتر داخل مسجد است، ولى زنان حائض از بیرون مسجد محرم مى شوند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای