6ـ شهر مکّه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 247ـ «مکّه» میقات براى حجّ تمتّع است; یعنى پس از انجام عمره، براى اداى مناسک حج، که نخستین عمل آن رفتن به «عرفات» است، از شهر مکّه احرام مى بندد.

مسأله 248ـ فرقى بین محلاّت مکّه نیست، و از هر نقطه آن مى توان مُحرِم شد; حتّى در نقاطى که ـ بر اثر توسعه شهر مکّه ـ امروز به آن اضافه شده است، ولى احتیاط واجب آن است که از محدوده حرم خارج نباشد; مثلا امروزه که مکّه امتداد یافته و از مسجد تنعیم، که نزدیکترین حدّ حرم است، فراتر رفته، اگر کسى از نقاطى که بیرون از حدّ حرم است محرم شود، احرام حجّ تمتّع او خالى از اشکال نیست، و بهتر از همه جا مسجد الحرام است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای