ختنه کردن
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 648ـ جوان هفده ساله اى که ختنه نشده، و به تشخیص شوراى پزشکى ختنه برایش ضرر دارد، مستطیع شده، و فعلا در مدینه است. تکلیف او نسبت به حج چیست؟

جواب: باید با همان حال محرم شود، و اعمالش را بجا آورد، و گرفتن نایب براى طواف لازم نیست.

سؤال 649ـ تکلیف کسى که ختنه او به طور ناقص انجام شده، و با این حال اعمال حج را به جا آورده، چه مى باشد؟

جواب: احتیاط واجب آن است که بعد از ختنه صحیح و کامل، طوافها و نماز طوافها را اعاده کند، و اگر نمى تواند به مکّه برود، نایب مى گیرد.

سؤال 650ـ اگر شخصى را به طور ناقص ختنه کرده باشند، به این معنى که قسمت بالاى آلت کاملا هویدا نیست، ولى در حال نعوظ آشکار مى گردد. آیا چنین شخصى ختنه شده محسوب، و طوافهایش صحیح است؟ اگر پاسخ منفى است، و ختنه بر آن شخص براى بار دیگر لازم باشد، و او به علّت سنّ بالا از انجام این کار خجالت بکشد، حکم مسأله چیست؟

جواب: احتیاط واجب آن است که طواف و نماز آن را بعد از ختنه کردن اعاده کند، و در این گونه مسائل خجالت کشیدن معنى ندارد. مى تواند به طور پنهانى نزد طبیب آگاهى برود و ختنه کند، و این کار در ایّام ما بسیار آسان است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای