حدّ پوشش در طواف
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 653ـ آیا حجاب زنان محرم در طواف، مانند حجاب در حال نماز

است، یا تفاوت مى کند؟

جواب: تفاوت مى کند; در حال نماز پوشیدن پشت پا و کف آن نیز مستثنى است; ولى احتیاط آن است که در حال طواف آنها را بپوشاند (جوراب بپوشد). همچنین در طواف استفاده از نقاب جایز نیست، ولى در نماز ضررى ندارد.

سؤال 654ـ اگر مقدارى از موى سر زن محرم، یا جاهاى دیگر بدنش، که پوشیدن آن در حال طواف لازم است، ظاهر باشد، طوافش چه حکمى دارد؟

جواب: طوافش صحیح است; هر چند گناه کرده است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای