اصلاح قرائت نماز
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 803ـ شخصى که نمازش غلطهاى فراوانى دارد، و به احرام عمره تمتّع محرم شده، و وارد مکّه مى شود، و (مثلا) هفت روز در مکّه توقّف مى کند. آیا واجب است تا آخر وقت در احرام بماند و نمازش را اصلاح نماید، سپس شروع به طواف و نماز کند، یا وظیفه دیگرى دارد؟

جواب: لازم است صبر کند، و نمازش را به مقدارى که مى تواند اصلاح کند.

سؤال 804ـ هرگاه شخصى مطمئن بوده که قرائت و اذکار نمازش را به طور صحیح انجام مى داده، و نماز طواف را بر همان اساس خوانده است، اکنون معلوم شده که اشتباهاتى در قرائت نماز دارد. چه باید بکند؟

جواب: اگر احتمال غلط بودن آن را نمى داده، نمازش صحیح بوده است، ولى براى نمازهاى روزانه آینده اشتباهاتش را اصلاح کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای