احکام تقصیر
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 902ـ کسى که محرم به احرام عمره مفرده شود، همه محرّمات احرام بر او حرام مى گردد، و هنگامى که تقصیر کرد، یا سر را تراشید همه چیز، جز مسائل جنسى، بر او حلال مى شود، و پس از انجام طواف نساء و نماز آن، مسائل جنسى نیز بر او حلال مى گردد.

مسأله 903ـ حاجى بعد از تقصیر عمره از احرام خارج مى شود، و تمام آنچه بر مُحرم حرام بود بر او حلال مى شود; مگر صید و شکار کردن که همچنان بر او حرام است; زیرا صید حَرَم براى همه حرام است، و احتیاط آن است که سر را نیزنتراشد.

مسأله 904ـ هرگاه تقصیر را فراموش کند، و به سراغ اعمال حج برود (یعنى احرام ببندد و به عرفات برود)، عمره و حجّ او صحیح است، و چیزى بر او نیست، ولى بهتر آن است که یک گوسفند کفّاره بدهد.

مسأله 905ـ اگر از روى عمد تقصیر را ترک کند، و به سراغ اعمال حج برود، عمره او باطل است، و حجّ او مبدّل به حجّ اِفراد مى شود; یعنى باید حج را تمام کند، و پس از حج، عمره مفرده به جا آورد (بنابر احتیاط واجب)، و حجّ او صحیح است. هر چند احتیاط مستحب آن است که در سال بعد حج را اعاده کند.

مسأله 906ـ کسى که از روى ندانستن و جهل به مسأله، تقصیر را ترک کند، حکمش حکم ترک عمدى است، که در مسأله قبل گفته شد.

مسأله 907ـ طواف نساء در عمره تمتّع واجب نیست; حتّى به قصد رجاء نیز طواف نساء را بجا نیاورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای