5ـ اعلان عید
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1370ـ هرگاه از سوى قاضى اهل سنّت حکم شود که فلان روز عید قربان است، و ما یقین بر خلاف آن نداشته باشیم، متابعت از آنان جایز است. بلکه اگر یقین بر خلاف داشته باشیم (که غالباً چنین یقینى حاصل نمى شود)، نیز باید تبعیت کنیم، و نیازى به احتیاط نیست، و حجّ صحیح است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای