مستحبّات سفر
فهرست موضوعات
جستجو 

کسى که قصد سفر مکّه، یا سفر دیگرى دارد، مستحبّ است امور زیر را انجام دهد:

 

1ـ از خداوند متعال طلب خیر کند.

2ـ وصیّت بنماید.

3ـ صدقه دهد، تا به آن صدقه سلامت خود را خریدارى نماید.

4ـ هنگامى که براى مسافرت مهیّا مى شود، در خانه خود چهار رکعت نماز به جا آورد. در هر رکعت سوره حمد، و توحید (قل هو اللّه) را بخواند، و بگوید:

«اللَّهُمَّ إنّی أتَقَرَّبُ إلَیْکَ بِهِنَّ، فَاجْعَلْهُنَّ خَلیفَتی فی أهْلِی وَ مَالی».

5ـ بر در خانه خود ایستاده، و سه مرتبه از پیش رو، و از طرف راست، و طرف چپ، سوره حمد، و به همین ترتیب سه مرتبه آیة الکرسى را بخواند، سپس بگوید:

«اَللَّهُمَّ احفَظْنى وَ احْفَظْ مَا مَعِىَ، وَ سَلِّمْنی وَ سَلِّم مَا مَعِىَ، وَ بَلِّغْنی وَ بَلِّغْ مَا مَعِىَ، بِبَلاغِکَ الحَسَنِ الجَمیلِ».

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای