پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

عنوان : احکام شرکت - جلسه 139 - 96/03/01
موضوع: درس 139: 1396/03/01 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 138 - 96/02/31
موضوع: درس 138: 1396/02/31 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 137 - 96/02/30
موضوع: درس 137: 1396/02/30 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 136 - 96/02/27
موضوع: درس 136: 1396/02/27 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 135 - 96/02/26
موضوع: درس 135: 1396/02/26 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 134 - 96/02/25
موضوع: درس 134: 1396/02/25 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 133 - 96/02/24
موضوع: درس 133: 1396/02/24 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 132 - 96/02/23
موضوع: درس 132: 1396/02/23 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 131 - 96/02/20
موضوع: درس 131: 1396/02/20 درس خارج فقه (احکام الشرکة) حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدّظلّه) علاقمندان میتوانند شرح کامل مباحث مطرح شده در این کلاس ها را به صورت روزانه از طریق بخش دروس پایگاه اطلاع رسانی دفتر معظّم له به آدرس: http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=2 به صورت صوتی، تصویری و متنی مشاهده نمایند. (دروس سال های گذشته نیز در این آدرس موجود می باشد)

عنوان : احکام شرکت - جلسه 130 - 96/02/19
موضوع: موضوع: تعدد قاسم و عدم آن بحث در مسأله ی سوم از مسائل قسمت است که امام قدس سره در تحریر متذکر آن نشده است.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 129 - 96/02/18
موضوع: موضوع: شرایط قاسم بحث در مسأله ی دوم از مسائلی است که امام قدس سره آن را مطرح نکرده است. بحث در شرایط و صفات قاسم است که علماء پنج شرط برای او ذکر کرده بودند و آنها را بحث کردیم.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 128 - 96/02/17
موضوع: موضوع: حکم قاسم در قسمت بحث در احکام قسمت است و به سراغ مسائلی رفته ایم که امام قدس سره در تحریر متعرض آنها نشده است. گفتیم که این مسائل را بر اساس شرایع و جواهر مطرح می کنیم.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 127 - 96/02/16
موضوع: موضوع: افراز وقف از وقف بحث در مسأله ی بیست و یک از مسائل قسمت است و به فرع سوم آن رسیده ایم. تا اینجا مسائلی که امام قدس سره در مورد قسمت بیان فرموده است تمام شده است ولی مسائلی وجود دارد که علماء متعرض آن شده اند و برخی از ایشان آن را در کتاب القضاء عنوان کرده اند. ما این مسائل را بر اساس شرایع و متن جواهر بیان می کنیم.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 126 - 96/02/13
موضوع: بحث اخلاقی: پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی پنج دستور در مورد نظامت ارائه کرده می فرماید: اغسلوا ثيابكم‌ و خذوا من شعوركم و استاكوا و تزيّنوا و تنظّفوا یعنی لباس های خود را بشویید و موهای اضافی را از سر و صورت بزدائید، مسواک بزنید تا دهانتان بدبو نباشد، لباس مناسب بر تن کنید و خودتان نیز پاکیزه باشید.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 125 - 96/02/12
موضوع: موضوع: تقسیم وقف بحث در مسأله ی بیست و یکم از مسائل مربوط به قسمت است. این مسأله در مورد تقسیم اموال موقوفه که مشترک است بحث می کند. امام قدس سره قائل است که وقف را نمی شود تقسیم کرد مگر در جایی که بین موقوف علیهم نزاع رخ دهد؛ نزاعی که موجب خرابی وقف شود. در این صورت از سر ناچاری بین طبقه ی موجود تقسیم می کنیم ولی وقف در مورد طبقه ی بعد که با هم اختلاف ندارند دوباره به شکل مشاع و مشترک در می آید.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 124 - 96/02/11
موضوع: موضوع: تقسیم وقف مسأله ی بیست و یکم آخرین مسأله از مسائل تحریر الوسیلة و در مورد تقسیم است. تا به حال در مورد تقسیم املاک سخن به میان آمده بود و اکنون امام قدس سره به سراغ تقسیم وقف می رود.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 123 - 96/02/09
موضوع: موضوع: تقسیم و وجود منافع مشترکه بحث در مسأله ی بیستم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه گاه بعد از قسمت، همچنان چیزهایی به شکل مشترک باقی می ماند مثلا راه آب، مسیر ورود، جایی که فاضلاب است مشترک است. حال بعد از تقسیم، کسی که راه آب در سهمش افتاده است و یا مسیر آب در سهم او واقع شده است می تواند از دیگری جلوگیری کند و بگوید که باید برای رفتن به ملک خود باید از مسیر دیگری استفاده کنی؟

عنوان : احکام شرکت - جلسه 122 - 96/02/06
موضوع: بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) در حدیثی می فرماید: أخسر النّاس‌ صفقة رجل أخلق يديه في آماله و لم يساعده الأيّام على أمنيّته فخرج من الدّنيا بغير زاد و قدم على اللَّه تعالى بغير حجّة.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 121 - 96/02/04
موضوع: کلامی در مورد حضرت ابو طالب: مطابق برخی از تواریخ، امروز مصادف با رحلت حضرت ابو طالب پدر گرامی امیر مؤمنان علی علیه السلام است. او همانند حضرت علی علیه السلام مظلوم بود. جمعی ازکسانی که افکار بنی امیه را دارند اصرار دارند بگویند که او به پیغمبر اکرم (ص) ایمان نیاورد این در حالی است که ما در تفسیر نمونه ذیل آیه ی ﴿وَ هُمْ يَنْهَوْنَ‌ عَنْهُ‌ وَ يَنْأَوْنَ عَنْه‌﴾ اسناد و مدارک و اشعار مختلفی در مورد او نقل کردیم که دلالت بر ایمان او دارد.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 120 - 96/02/02
موضوع: موضوع: تقسیم دیون بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به تقسیم است. این مسأله حاوی دو فرع است که فرع اول آن را بحث کردیم و خلاصه ی آن این است که دو نفر از یک نفر مشترکا طلب دارند مثلا پدری از دنیا رفته و مطالباتش به شکل مشترک به فرزندانش رسیده است یا دو نفر معامله ی واحدی با کسی کردند و ثمن آن که دین است مشترک می باشد. بحث در این است که آیا مطالبه را می توان تقسیم کرد مثلا دو چک از مطالبات مانده است که هر کدام یک چک را بگیرند.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 119 - 96/01/30
موضوع: بحث اخلاقی: پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی می فرماید: لو كان‌ لي‌ مثل‌ أحد ذهبا لسرّني أن لا يمرّ عليّ ثلاث و عندي منه شي‌ء إلّا شي‌ء أرصده لدين یعنی اگر به اندازه ی کوه احد طلا داشته باشم خوشحال می شوم که بیش از سه روز نگذرد و حال آنکه همه را در راه خدا و کمک به افراد نیازمند بدهم و چیزی از آن باقی نماند مگر اینکه یک مقدار بدهکار باشم که وقتش نرسیده باشد و به مقدار بدهی از آن در دستم مانده باشد.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 118 - 96/01/29
موضوع: موضوع: تقسیم دیون بحث در مسأله ی هجدهم از مسائل مربوط به قسمت است و آن اینکه آیا می توان دین را تقسیم کرد (همان گونه که عین را تقسیم می کنیم)؟

عنوان : احکام شرکت - جلسه 117 - 96/01/28
موضوع: موضوع: تقسیم دیون بحث در مسائل مربوط به قسمت است و به مسأله ی هفدهم از تحریر رسیده ایم. این مسأله سه بخش دارد

عنوان : احکام شرکت - جلسه 116 - 96/01/27
موضوع: موضوع: اقاله بحث در مسأله ی اقاله است. الامر الثالث عشر: حکم اجرة الدلال و الوزّان و الناقد

عنوان : احکام شرکت - جلسه 115 - 96/01/26
موضوع: موضوع: اقاله و مسأله ی شفعه الامر الثانی عشر: هل تثبت الشفعة بالاقالة ام لا؟ یکی از دو شریک سهم خود را می فروشد و خریدار هم آن را می خرد. شریک دوم هنوز وارد شفعه نشده است بعد، مشتری پشیمان شد و اقاله کرد. اقاله در این صورت ملک جدیدی برای شریکی که مالش را فروخته بود ایجاد می کند

عنوان : احکام شرکت - جلسه 114 - 96/01/21
موضوع: موضوع: اقاله در صورت تلف شدن جنس از سؤالاتی که از درس جلسه ی گذشته شده است ظاهرا مطلب به خوبی جا نیفتاده است در نتیجه آن را به بیان دیگری ارائه می کنیم.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 113 - 96/01/20
موضوع: موضوع: اقاله بحث در اقاله به اینجا رسید که آیا اقاله در زمان تلف جایز است یا نه. مشهور و معروف این بود که هرچند متاع، تلف شده است ولی اقاله جایز است و بعد از اقاله باید مثل یا قیمت آن را به بایع بر گرداند. از اینجا به این بحث کشیده شدیم که آیا فسخ از حین است یا از اصل. گفتیم این مسأله را باید به طور کلی و کامل بحث کنیم و بعد نتیجه ی آن را در اقاله پیاده کنیم.

عنوان : احکام شرکت - جلسه 112 - 96/01/19
موضوع: بحث اقاله: تا به حال ده فرع در مورد اقاله بیان کردیم و اکنون به سراغ فرع یازدهم می رویم. الامر الحادی عشر: آیا تلف مبیع و امثال آن مانع از اقاله می باشد؟ مثلا معامله ای صورت گرفت و جنسی که دست مشتری است تلف شده است. آیا می توان آن را اقاله کرد و مثل و قیمت جنس را پرداخت کرد؟

تعداد صفحات : 91