پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
صفحه کاربران ویژه - خروج
ورود کاربران ورود کاربران

ورود به حساب کاربری

کلمه امنیتی:

نام کاربری:

کلمه عبور:

برای استفاده از امکانات پایگاه ثبت نام کنید .
مرتب سازی بر اساس
 

وظیفه زن در استحاضه قلیله [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : زنی که خون استحاضه ی قلیله مشاهده می کند، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : وظیفه چنین شخصى آن است که بنابر احتیاط واجب براى هر نماز یک وضو بگیرد البته در صورتی که دو نماز را جداگانه می خواند و واجب است از سرایت خون به سایر اعضا جلوگیرى کند، امّا عوض کردن پنبه و دستمال واجب نیست، هر چنداست.

موردی که مستحاضه قلیله می تواند با یک وضو دو نماز را بخواند [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : در چه صورتی زن مستحاضه قلیله می تواند با یک وضو دو نماز( ظهر و عصر یا مغرب و عشاء) را با هم بخواند؟
پاسخ : چنانچه مستحاضه قلیله یقین به خارج شدن خون ندارد، می تواند نماز را پشت سر هم بخواند؛ یا اگر نماز را با فاصله می خواند چنانچه خود را وارسی نماید، در صورتی که خون ندیده باشد می تواند نماز بعدی را هم بخواند ولو این که بعد از مدّتی دوباره خون ببیند.

وظیفه زن مستحاضه قلیله در انجام طواف [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : وظیفه ی زن مستحاضه قلیله برای انجام طواف چیست؟
پاسخ : زن مستحاضه قلیله در طواف، یک وضو براى طواف باید بگیرد و یکى براى نماز طواف و در صورت تکرار نیز باید دوباره وضو بگیرد؛ البته اگر خون مشاهده نشود، نیازی به تکرار وضو نمی باشد.

وضو گرفتن زن مستحاضه قبل از وقت نماز [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر زن مستحاضه قلیله قبل از دخول وقت نماز وضو بگیرد، وضوی او صحیح است؟
پاسخ : در فرض سوال، بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیرد.

غسل کردن زن مستحاضه قبل از وقت نماز [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : آیا می توان قبل از داخل شدن وقت نماز، به نیّت نماز واجب غسل نمود؟ اگر شخصی این کار را انجام داده است تکلیف او چیست؟
پاسخ : در فرض سوال، احتیاط واجب آن است که اگر به نیت نماز واجب غسل انجام می دهد نزدیک وقت نماز (مثلا 10 الی 15 دقیقه قبل از اذان) باشد، در ضمن نسبت به گذشته تکلیفی ندارد و اعمال او صحیح است اما از این به بعد رعایت نماید.

عدم کفایت وضوی نماز شب مستحاضه قلیله برای نماز صبح [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : چنانچه زن مستحاضه ی قلیله برای نماز شب وضو بگیرد، آیا این وضو برای نماز صبح کفایت می کند؟
پاسخ : در فرض سوال بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیرد.

وظیفه زن مستحاضه قلیله برای نمازهای مستحبی [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : وظیفه ی زن مستحاضه قلیله برای نمازهای مستحبی چیست؟
پاسخ : باید زن مستحاضه قلیله بنابر احتیاط واجب برای هر یک از نمازهای مستحبی وضوی جداگانه بگیرد البته چنانچه نمازهای مستحبی مثل نماز شب یا غیر آن را پشت سر هم بخواند، یک وضو برای مجموع آن کفایت می کند.

کفایت وضوی نماز واجب برای نوافل در زمان استحاضه [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : آیا زن مستحاضه باید برای خواندن نافله های روزانه تجدید وضو کند؟
پاسخ : در فرض سوال، همان وضوی نماز واجب کفایت می کند و وضوی دیگری لازم نمی باشد.

وظیفه زن در صورت تبدیل استحاضه قلیله به کثیره [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر استحاضه قلیله، بعد از نماز تبدیل به کثیره شود وظیفه ی زن چه می باشد؟
پاسخ : هرگاه استحاضه قلیله بعد از نماز صبح کثیره شود، باید براى نماز ظهر و عصر غسل کند و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل کند.

وظیفه زن در صورت تبدیل استحاضه قلیله به کثیره در بین نماز [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر استحاضه قلیله در بین نماز به استحاضه کثیره تبدیل شود، وظیفه ی زن چیست؟
پاسخ : اگر در بین نماز، استحاضه قلیله زن، کثیره شود باید نماز را رها کند و غسل نماید و از اول بخواند و در صورتى که براى غسل وقت ندارد تیمّم کند، ولى اگر براى تیمّم هم وقت ندارد باید همان نماز را تمام کرده و بنابر احتیاط واجب قضا نماید.

وظيفه مستحاضه قلیله بعد از قطع خون [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : وظیفه زن مستحاضه قلیله بعد از قطع خون چه می باشد؟
پاسخ : زن مستحاضه باید بعد از آن‏که خونش قطع شد، فقط براى اولین نماز باید کارهاى استحاضه را انجام دهد، که در این صورت مستحاضه قلیله باید بنابر احتیاط واجب برای هر نماز وضو بگیرد، مگر این که پشت سر هم بخواند.

حکم خواندن نماز قضا توسط زن مستحاضه قلیله [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : خواندن نماز قضا توسط زن مستحاضه قلیله چه حکمی دارد؟
پاسخ : زن مستحاضه ی قلیله مى‏ تواندبخواند، ولى براى هر نماز بنابر احتیاط واجب باید یک وضو بگیرد، البته اگر پشت سرهم بخواند یک وضو کافی است، هم چنین می تواند با یک وضوو ادا را بخواند مشروط به آن که خون خارج نشود و پاک باشد.

حکم خواندن نماز جمعه برای مستحاضه قلیله [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : آیا زن در استحاضه قلیله می تواند با یک وضو در نماز جمعه و خطبه ها شرکت نماید؟
پاسخ : زن مستحاضه قلیله می تواند با همان وضو، نماز را با مجموع خطبه ها بخواند و اگر فاصله زیاد نباشد می تواند نماز عصر را نیز بخواند.

کفایت وضوی نماز واجب مستحاضه قلیله برای نماز احتیاط و سجده ی سهو [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر بر زن مستحاضه قلیله، نماز احتیاط یا سجده ی سهو و مانند آن واجب شده باشد، باید برای آن ها تجدید وضو کند؟
پاسخ : زن مستحاضه قلیله براى خواندن نماز احتیاط و سجده فراموش شده و تشهد فراموش شده و سجده سهو که بلافاصله بعد از نماز به جا مى‏ آورد، نیازی به تجدید وضو ندارد.

وظیفه زن در استحاضه کثیره [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر زنی خون استحاضه کثیره مشاهده کند، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : در استحاضه کثیره انجام دو عمل واجب می باشد: 1ـ باید سه غسل انجام دهد: غسل اوّل براى نماز صبح، غسل دوّم براى نماز ظهر و عصر و غسل سوّم براى مغرب و عشاء. 2ـ باید میان این نمازها جمع کند. هر چندآن است که علاوه بر این، براى هر نماز یک وضو بگیرد؛ قبل از غسل یا بعد از آن.

وظيفه مستحاضه اي که تکرار غسل برايش ضرر دارد [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : چنانچه غسل کردن مکرّر برای زن مستحاضه کثیره ضرر داشته باشد، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : اگر غسل کردن مکرّر براى او ضرر دارد، یا مایه مشقّت زیاد است مى ‏تواند به جاى آن تیمّم کند.

کفایت غسل روزانه مستحاضه کثیره برای نماز احتیاط و سجده ی سهو [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : چنانچه بر زن مستحاضه کثیره، نماز احتیاط یا سجده سهو و مانند آن واجب شده باشد باید برای آن ها غسل مجدد انجام بدهد؟
پاسخ : در فرض سوال، غسل لازم نیست و همان غسل های روزانه کفایت می کند و وضو نیز لازم ندارد.

وظیفه زن مستحاضه کثیره در نمازهای مستحبی [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : آیا زن مستحاضه کثیره برای خواندن نمازهای مستحبی، باید همانند مستحاضه قلیله عمل نماید؟
پاسخ : زن مستحاضه ی کثیره چنانچه غسل های روزانه ی خود را انجام بدهد حکم زن طاهره را دارد و لازم نیست کارهای مستحاضه ی قلیله انجام بدهد.

وظیفه زن مستحاضه کثیره اگر بین نمازها فاصله بیندازد [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر زن بعد از غسل استحاضه کثیره، بین دو نماز جمع نکند برای نماز دوم غسل مجدد لازم است؟
پاسخ : در فرض سوال، وضو کفایت می کند.

وظیفه زن در صورت تبدیل استحاضه کثیره به قلیله [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر استحاضه کثیره، تبدیل به قلیله شود وظیفه ی زن چیست؟
پاسخ : هرگاه استحاضه کثیره زن، قلیله شود، باید براى نماز اوّل غسل کند و براى نمازهاى بعد وضو بگیرد.

حکم روزه در صورت علم به استحاضه کثیره بعد از اذان [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : چنانچه زنی بعد از اذان متوجه شود مستحاضه ی کثیره بوده و غسل نکرده است، روزه ی او چه حکمی دارد؟
پاسخ : در فرض سوال، روزه او صحیح می باشد.

حکم روزه برای مستحاضه ی کثیره که غسل مغرب را انجام نداده باشد [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : چنانچه مستحاضه ی کثیره به هر دلیلی غسل مغرب خود را انجام ندهد، اما غسل نماز صبح خود را انجام بدهد، می تواند روزه بگیرد؟
پاسخ : در فرض سوال باید روزه بگیرد و حتی اگر عمدا نیز غسل مغرب را ترک کرده باشد روزه ی او صحیح است.

حکم نشسته خواندن نماز برای جلوگیری از خروج خون در استحاضه کثیره [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : چنانچه زن مستحاضه کثیره، نمازش را نشسته بخواند خون از او خارج نمی شود؛ آیا این کار برای او جایز است؟
پاسخ : در فرض سوال، تحفّظ نماید و ایستاده بخواند.

حکم غسل و نماز در صورت خروج خون استحاضه کثیره در بین نماز [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : چنانچه زن مستحاضه ی کثیره در بین نماز خون مشاهده نماید، نماز او چه حکمی دارد؟
پاسخ : در فرض سوال غسل باطل نمی شود و اگر تحفظ کرده باشد نماز صحیح است.

وجوب تعجيل در نماز بعد از غسل يا وضو برای مستحاضه [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : آیا زن مستحاضه می تواند نماز را بعد از غسل یا وضو به تأخیر بیاندازد؟
پاسخ : مستحاضه باید بعد از غسل یا وضو فوراً مشغول نماز شود، ولى گفتن اذان و اقامه و خواندن دعاهاى قبل از نماز اشکال ندارد و در نماز نیز، مى‏ تواند مستحبات، مثل قنوت و مانند آن را انجام دهد.

حکم شرکت در نماز جماعت برای مستحاضه [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : آیا زن مستحاضه می تواند در نماز جماعت شرکت نماید؟
پاسخ : چنانچه وظایف خود را انجام بدهد شرکت او در نماز جماعت اشکالی ندارد بلکه انتظار جماعت به اندازه معمول نیز اشکال ندارد.

فاصله شدن نماز قضا یا طواف بین غسل یا وضو و نماز واجب زن مستحاضه [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : اگر زن مستحاضه وضو یا غسل انجام بدهد، آیا جایز است بین آنها و نماز واجب نماز قضا بخواند یا طواف انجام بدهد؟
پاسخ : در فرض سوال انجام این کارها اشکالی ندارد.

روزه زن مستحاضه [نماز و روزه مستحاضه ]

پرسش : آیا روزه ی زن مستحاضه صحیح است؟
پاسخ : روزه زن مستحاضه صحیح است، مستحاضه قلیله نیازی به غسل کردن ندارد ولی مستحاضه کثیره در صورتی روزه او صحیح است که بنابراحتیاط واجب غسل نماز مغرب و عشای شبی که میخواهد فردای آن را روزه بگیرد به جا آورد و همچنین غسلهای روزی را که روزه است، البته این حکم مخصوص روزه ی ماه رمضان و قضای آن می باشد.
تعداد صفحات : 517