Həzrət Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin İslamın böyük sərkərdəsi Hacı Qasım Süleymaninin şəhidliyi ilə əlaqədar bəyanatı

Həzrət Ayətullah əl-uzma Məkarim Şirazinin İslamın böyük sərkərdəsi Hacı Qasım Süleymaninin şəhidliyi ilə əlaqədar bəyanatı


İslamın şücaətli, bənzərsiz komandiri və Böyük Sərdarının olduqca hüzünlü şəhəhadəti hamıya təkan verdi.‌


O, xeyli agah, oxşarı az olan dahi şəxs İslam tarixində və dünyada adı əbədi olaraq Böyük Sərdar ünvanında qalacaq və tutduğu yolunun davamçıları çoxalacaqdır.
Amerika cinayətkarları bu əməlləri ilə öz gorlarını qazmış oldular. Onları çox şiddətli intiqam gözləyir.
Mən olduqca təəssüfləndirici olan bu itkini və onun dostlarının şəhadətini xüsusi ilə də Əbu Məhdi Əl-Muhəndisinin şəhadətini haqq yolunun bütün davamçılarına, İslam döyüşçülərinə, dünyanın bütün azadlıq istəyən şəxslərinə, dünyada ona (mərhum Qasim Süleymaniyə) simpatiyası olanlara, həmçinin şəhid olmuşların şərafətli ailə üzvlərinə təbrik və təsliyyət ərz edirəm. Və yəqinim vardır ki, ona simpatiyası olanlar daha da artıq qüvvət və qüdrət ilə onun yolunu davam etdirəcəklər.
Nasir Məkarim Şirazi
13.10.98
03.01.20

captcha