Çərşənbə günü 5 iyun 2019, Fitr bayramıdır


Ayətullah Məkarim Şirazi yanında şəvval ayının hilalının görünməsi sübuta yetdiyinə görə aliməqamlı mərcəyi-təqlid 5 iyun, çərşənbə gününü şəvval ayının biri və Fitr bayramı elan etdi.

 

Ramazan ayının gündəlik duaları

Ramazan ayının ikinci 10 gününün duaları

Mübarək ramazan ayının gecələrinin müştərək əməlləri

Ramazan ayının gecələrinin müştərək əməlləri aşağıdakılardır