Mübarək ramazan ayının gecələrinin müştərək əməlləri

Ramazan ayının gecələrinin müştərək əməlləri aşağıdakılardır