Peyğəmbərin (s) besət tarixi

Həzrət Məhəmməd (s) hansı ildə peyğəmbərliyə seçilmişdir?