Peyğəmbərə (s) gələn ilhamlarının vəhy olmasına dair onun əminliyi

Peyğəmbər (s) necə əmin olur ki, ilhamları Allah tərəfindən gələn vəhydir?

Həzrət Əlinin vəhyin ocağında keçən uşaqlığı

Həzrət Əli (əleyhis-salam) özünün uşaqlıq çağlarını belə xatırlayır: