Cənnətə ilk daxil olan şəxs kimdir?

 Cənnətə − o geniş ilahi mərhəmət ocağına daxil olmaq hər bir insanın xoşbəxtliyinə dəlalət edir.