مراقب نفوذی ها باشید | مناطق محروم را در اولویت قرار دهید

مراقب نفوذی ها باشید | مناطق محروم را در اولویت قرار دهید


برنامه های دینی و فرهنگی را باید به گونه ای اجرا کنید که دانش آموزان با رغبت و اشتیاق کامل پذیرای آن باشند و در این زمینه نیز مشوق هایی را برای آنان در نظر بگیرید‌

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی صبح امروز در دیدار وزیر آموزش و پرورش و هیات همراه، پس از استماع گزارش ارائه شده از سوی وزیر، آن را امید بخش خواند و بر لزوم اجرای کامل و دقیق آن تاکید کردند.

معظم له در ادامه آموزش و پرورش را از مهم ترین مراکز مؤثر در تعلیم و تربیت شمرده و خاطرنشان کردند: برنامه های دینی و فرهنگی را باید به گونه ای اجرا کنید که دانش آموزان با رغبت و اشتیاق کامل پذیرای آن باشند و در این زمینه نیز مشوق هایی را برای آنان در نظر بگیرید.

ایشان دانش آموزان را مهم ترین سرمایه آینده کشور دانسته و فرمودند: این سرمایه ها امانتی در دست شما هستند و از همین امروز باید به گونه ای برنامه ریزی کنید که طرح ها و برنامه ها به لحاظ کمی و کیفی دانش آموزان را به عناصری مفید و ارزشمند برای آینده کشور تبدیل کند.

ایشان افزودند: بدانید تعلیمات قرآنی و دینی ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان ها هستند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار توجه ویژه وزارت آموزش و پرورش به مناطق محروم شد و فرمودند: مناطق محروم را در اولویت کارها و فعالیت های خود قرار دهید.

معظم له نسبت به رخنه نفوذی ها در آموزش و پرورش و مدارس هشدار دادند و گفتند: نفوذی ها در هر کجا باشند اصل برنامه ها و طرح ها را دچار مشکل می کنند.

ایشان افزودند: زمان ما زمان بسیار حساسی است که افراد نفوذی می توانند یک مجموعه را دچار مشکل کنند؛ بنابراین در این خصوص حداکثر هوشیاری را به خرج دهید تا خدایی ناکرده دچار خسران نشویم.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پایان ضمن دعا برای موفقیت متصدیان آموزش و پرورش در تربیت نسلی اعتقادی و ایمانی، خطاب به وزیر گفتند: توکل تان به خدا باشد و یقین بدانید خدای متعال نیز یاری گر شما خواهد بود.

captcha