عیادت حضرت آیت الله سبحانی از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

عیادت حضرت آیت الله سبحانی از حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی


حضرت آیت الله سبحانی امروز با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از حضرت آیت الله مکارم شیرازی عیادت کرده و از نزدیک در جریان وضعیت ایشان قرار گرفتند.‌

حضرت آیت الله سبحانی امروز با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از حضرت آیت الله مکارم شیرازی عیادت کرده و از نزدیک در جریان وضعیت ایشان قرار گرفتند.

 

captcha