انتشار شصت و نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ

به اطلاع مخاطبین عزیز می رساند شصت و نهمین شماره ماهنامه الکترونیکی خبری - تحلیلی بلیغ (مهر 1400) منتشر شد

پیامدهای «اقتصاد ربوی» در جامعه ی اسلامی از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

ربا چیست؟ / تفاوت بیع با ربا / اقتصاد ربوی؛ عامل بنیادین در فروپاشی اخلاقی جامعه / اقتصاد سرمایه داری؛ ارمغان اقتصاد ربوی / فقر؛ بی عدالتی و فاصله ی طبقاتی؛ حقیقت تلخ اقتصاد ربوی / فروپاشی امنیت اقتصادی جامعه در سایه ی تبعات اقتصاد ربوی / بیکاری ساختاری در اقتصاد ربوی / رباخواری بانک ها مردم را بیچاره کرده است