مهم‌‌ترین درس غزوه بنی قریظه

برخورد قاطعانه پيامبر اكرم صلّی الله علیه وآله وسلّم با یهودیان بنی قریظه نشان می دهد «صهيونيست ها» نیز همچون اسلاف خود زبانشان زور است

طلب رضایت از مفعولی که به زور بر او لواط صورت گرفته

آیا در عمل لواط که به زور صورت بگیرد اگر موجب ضرر و جراحت نشود و شخص فاعل توبه کند اما به فردی که به زور بر روی او لواط صورت گرفته در این دنیا حلالیت نطلبد در اون دنیا باید فاعل حلالیت بطلبد ؟حقی بر گردنش دارد؟ یاهیچ میشود؟ و مفعول می تواند از فاعل عمل خسارت بگیرد؟

مهریه دختری که به زور وطی دبر شده

دختری که به زور وطی دبر به او شده است،آیا بنابر احتیاط واجب به او مهرالمثل تعلق می گیرد؟