مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

کفاره روغن مالیدن به بدن

کفاره روغن مالیدن به بدن چیست؟

اگر در روغن بوى خوش باشد كفّاره آن بنابر احتياط يك گوسفند است؛ هر چند از روى اضطرار باشد، و اگر بوى خوش نداشته باشد، در صورت ماليدن به بدن، كفّاره آن نيز بنابر احتياط يك گوسفند است. البته استفاده کردن از پماد طبی (برای درمان) مانعی ندارد.

اشتباه در نیت عمره تمتع

کسی که به اشتباه برای عمره تمتع نیت حج تمتع نموده است آیا عمل او صحیح است؟

اگر بر اثر ندانستن مسأله، يا جهت ديگرى، بجاى نيّت عمره تمتّع، حجّ تمتّع را قصد كند، و در نظرش اين باشد كه همان عملى كه همه مردم انجام مى‌دهند او هم بجا آورد، ولى خيال كرده جزء اوّل از دو جزء اعمال حج، حجّ تمتّع نام دارد، بدين جهت نيّت حجّ تمتّع كرده، عمل او صحيح است و عمره تمتّع محسوب مى‌شود، و بهتر آن است كه نيّت را تجديد كند.‌

دسته‌ها: نیت

فراموش کردن لبیک

وظیفه کسی که تلبیه را فراموش کند و یا به خاطر جهل به مساله لبیک نگوید، چیست؟

اگر لبّيك را فراموش كند، يا به خاطر ندانستن مسأله آن را نگويد، واجب است در صورت امكان به ميقات برگردد و احرام ببندد و لبّيك بگويد، و اگر نتواند برگردد، و هنوز داخل حرم نشده، همانجا لبّيك مى‌گويد، و اگر داخل حرم شده، واجب است به خارج حرم بازگردد، و در آنجا احرام ببندد و لبّيك بگويد، و چنانچه نمى‌تواند باز گردد، همانجا محرم مى‌شود و لبّيك مى‌گويد، و اگر بعد از اتمام حج يا عمره يادش بيايد، عمل او صحيح است.‌

دسته‌ها: لبیک

باطل شدن وضو در اثنای طواف

وظیفه محرمی که در اثنای طواف وضوی او باطل می شود چیست؟

هرگاه كسى مشغول طواف واجب باشد و وضوى او باطل شود، تجديد وضو مى‌كند و باز مى‌گردد. اگر حدّاقل نصف طواف ( سه شوط و نیم) را تمام كرده بود، بقيّه را بجا مى‌آورد، و اگر كمتر از نصف بوده از اوّل شروع مى‌كند، و اگر زن در حال طواف عادت ماهانه شود، فورآ از مسجد الحرام خارج مى‌شود، و حكم او نيز بعد از پاك شدن همين است. ‌

دسته‌ها: طهارت از حدث

شک در طهارت بعد از طواف

وظیفه محرمی که بعد از طواف شک کند وضو داشته و یا شک در انجام غسل کند، چیست؟

هرگاه بعد از انجام طواف شك كند آن را با وضو بجا آورده، يا شك كند غسل را انجام داده؟ طوافش صحيح است؛ ولى براى اعمال بعد (كه نياز به وضو، يا غسل دارد) بايد آن را بجا آورد.‌

دسته‌ها: طهارت از حدث

نیت احرام

نیت احرام چگونه است؟

نيّت احرام چنين است كه قصد مى‌كند کارهایی که بر محرم حرام است را، بر خود حرام بشمرد، و به دنبال آن به اعمال عمره يا حج بپردازد، و كافى است با در نظر گرفتن اين معنى، به زبان، يا در قلبش بگويد: «احرام مى‌بندم براى عمره تمتّع از حجّ واجب (يا مستحب) براى خودم (يا براى كسى كه از طرف او نيابت دارم) قربة الى الله» و منظورش از «احرام مى‌بندم» بناگذارى بر تحريم كارهاى مزبور بر خويش است، و در احرام حج مى‌گويد: «احرام مى‌بندم براى حجّ واجب قربة الى الله»و در عمره مفرده مى‌گويد: «احرام مى‌بندم براى عمره مفرده قربة الى‌الله».‌

دسته‌ها: نیت

مسجد شجره

مسجد شجره میقات چه کسانی است؟

«مسجد شجره» در كنار مدينه قرار دارد، و امروز به نام «آبار على» معروف است، آن را «ذو الحليفه» نيز مى‌نامند. تمام كسانى كه مى‌خواهند از راه مدينه به حج بروند بايد از آنجا مُحرم شوند، و جايز نيست تأخير بيندازند، و مثلا از «جحفه» ـ كه ميان راه مكّه و مدينه است ـ محرم شوند، مگر بيماران و افراد ضعيف و كسانى كه موانع ديگرى دارند، و نمى‌توانند از مسجد شجره محرم شوند. ‌

دسته‌ها: مسجد شجره

خلاصه ترتیب میقات ها

لطفا ترتیب میقات ها را به طور خلاصه بیان کنید؟

ترتيب ميقاتها به طور خلاصه بصورت زير است: ‌ 1. ميقات «عمره حجّ تمتّع» يكى از ميقاتهاى پنجگانه معروف است؛ خواه حجّ واجب باشد يا مستحب. ‌ 2. ميقات «حجّ تمتّع» مكّه است.‌ 3. ميقات «حجّ اِفراد يا قِران» يكى از ميقاتهاى پنجگانه است. ‌ 4. ميقات «عمره مفرده» ادنى الحلّ است؛ يعنى نخستين محلّى كه از حرم بيرون باشد، مانند تنعيم و جعرانه و حديبيّه.‌ 5.ميقات كسانى كه خانه آنها بعد از ميقات است، همان منزلشان مى‌باشد، كه براى «عمره تمتّع» يا «حجّ اِفراد» و «حجّ قِران» مى‌توانند از آنجا محرم شوند، ولى بهتر است آنها نيز از يكى از ميقاتهاى پنجگانه احرام ببندند.‌  ‌

دسته‌ها: کلیات میقات

خلاصه اعمال حج تمتع

لطفا اعمال حج تمتع را به طور خلاصه بیان کنید؟

صورت حجّ تمتّع به طور اجمال چنين است: ‌  الف) عمره تمتّع‌ عمره تمتّع حتمآ بايد در ماههاى حج (شوّال، ذى القعده و ذى الحجّه) واقع شود؛ و از پنج عمل زير تشكيل مى‌شود :‌ 1. احرام بستن از ميقات به قصد عمره تمتّع.‌ 2. هفت بار طواف خانه كعبه. ‌ 3. دو ركعت نماز طواف نزد مقام ابراهيم.‌ 4. سعى بين صفا و مروه (هفت بار).‌ 5. تقصير، يعنى كوتاه كردن مقدارى از مو يا ناخن، ولى به گرفتن ناخن قناعت نشود. ‌ پس از انجام اعمال پنجگانه فوق، از احرام بيرون مى‌آيد، و تمام چيزهايى كه به خاطر احرام بر او حرام شده بود حلال مى‌شود.‌ ب) حجّ تمتّع‌ حجّ تمتّع شامل اعمال زير است :‌ 1. احرام بستن از مكّه.‌ 2. وقوف (توقّف كردن) در «عرفات» از ظهر تا غروب روز نهم ذى‌الحجّه.‌ 3. وقوف در مشعر الحرام و ماندن در آنجا از طلوع فجر روز عيد قربان تا طلوع آفتاب.‌ 4. رفتن به منى و رمى جمره عقبه (يعنى هفت سنگ كوچك به محلّى كه در آخر منى قرار دارد، و نامش «جمره عقبه» است، مى‌زند).‌ 5. قربانى كردن در منى روز عيد قربان (دهم ذى الحجّه).‌ 6. حلق يا تقصير، يعنى تراشيدن موى سر يا كوتاه كردن مقدارى از مو يا ناخن؛ ولى به ناخن تنها قناعت نكند. ‌ با انجام اين شش عمل تمام آنچه با احرام بر او حرام شده بود حلال مى‌شود، جز همسر و بوى خوش.‌ 7. هفت دور طواف خانه كعبه (اين طواف، طواف زيارت نام دارد).‌ 8. بجا آوردن دو ركعت نماز طواف.‌ 9. سعى (رفت و آمد) ميان صفا و مروه.‌ هنگامى كه اين سه عمل هم انجام شد، بوى خوش نيز بر محرم حلال مى‌شود.‌ 10. طواف ديگرى اطراف خانه كعبه بجا مى‌آورد، و اين طواف، طواف نساء نام دارد. ‌ 11. دو ركعت نماز طواف نساء.‌ با انجام اين دو عمل، همسر نيز بر او حلال مى‌شود.‌ 12. بازگشت به منى و اقامت شب يازدهم و دوازدهم (و در بعضى حالات شب سيزدهم) در آنجا.‌ 13. رمى جمرات سه گانه (يعنى انداختن هفت سنگ در روز يازدهم ودوازدهم به هر كدام از سه محلّى كه در منى قرار دارد، و اين سه محل جمره اولى، و وسطى، و جمره عقبه نام دارد).‌ بعد از ظهر روز دوازدهم با انجام اين اعمال، مى‌تواند به مكّه باز گردد وحجّ او تمام است.‌

کفایت یک بار گفتن لبیک و استحباب تکرار آن

لبیک های چهار گانه چند مرتبه باید تکرار شود؟

در احرام فقط يك بار لبّيك گفتن (به صورتى كه گفته شد) واجب است، و بعد از آن، مستحبّ است آن را در حالات مختلف به مقدار امكان تكرار كند؛ يعنى در موقع سوار شدن بر مركب و پياده شدن، وگذشتن از پستيها و بلنديها، و پس از خواب، و بعد از نمازها تكرار مى‌نمايد.‌

دسته‌ها: لبیک
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی