مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

انجام قربانی توسط سازمانهای مسئول

اگر سازمانی مسئول قربانی کردن شود آیا کفایت می کند و محرم می تواند بعد از آن تقصیر کند و از احرام خارج شود؟

هرگاه سازمانهاى مسؤول پول قربانى را بگيرند، و با برنامه‌ريزى مورد اطمينانى قربانى حجّاج را انجام دهند مانعى ندارد، ولى بايد تقصير و خارج شدن ازاحرام بعد از اطمينان به انجام قربانى صورت گيرد.

نیابت در قربانی و شرائط ذابح

آیا لازم است قربانی شخصا انجام شود یا این که می توان نائب گرفت؟ و آیا نائب شرائط خاصی باید داشته باشد؟

قربانى را مى‌توان شخصآ ذبح نمود، يا به ديگرى نيابت داد، و در هر صورت نيّت را خود حاجى مى‌كند، و لازم نيست نايب دقيقآ شناخته شده باشد؛ بلكه شناخت اجمالى او كافى است، و نيز لازم نيست ذبح كننده شيعه اثناعشرى باشد، بلكه تمام كسانى كه ذبيحه آنها پاك وحلال است مى‌توانند ذبح كنند؛ هر چند شيعه بودن بهتر است.

عدم دسترسی به حیوان قربانی در حج

کسی که در مناسک حج هیچ حیوانی برای قربانی پیدا نکند، تکلیفش چیست؟

اگر حيوانى براى قربانى يافت نشود، نه سالم و نه غير سالم، مى‌تواند قيمت آن را نزد شخص امينى در مكّه بگذارد كه تا پايان ماه ذى الحجّه در منى براى او قربانى كند، و اگر در آن سال نتوانست، در سال بعد اين كار را انجام مى‌دهد، و اگر شخص مطمئنّى در آنجا نيابد، مى‌تواند در سال آينده از بعضى از حجّاج مطمئن خواهش كند براى او انجام دهند، ودر شرايط فعلى مى‌تواند در وطنش نيز ذبح كند.‌  ‌

شرائط حیوان قربانی حج

حیوان قربانی در مناسک حج باید چه شرایطی داشته باشد؟

حيوانى كه براى قربانى انتخاب مى‌شود بايد شرايط زير را داشته باشد :‌ 1. شتر قربانى حدّاقل پنج سال تمام، و گاو دو سال تمام، و گوسفند يك سال تمام داشته باشد؛ بنابر احتياط واجب.‌  2. چشم آن سالم باشد.‌ 3. گوش آن بريده نباشد.‌ 4. دست و پاى آن لنگ نباشد؛ (البتّه لنگى مختصر عيب ندارد).‌ 5. شاخ درونى آن شكسته نباشد؛ امّا اگر شاخ بيرونى شكسته باشد ضررى ندارد.‌ 6. احتياط واجب آن است كه خيلى پير نباشد.‌ 7. قربانى بايد سالم باشد، بنابراين حيوان مريض (حتّى مثل كچلى بنابر احتياط) كافى نيست.‌ 8. حيوان لاغر نباشد، و همين اندازه كه مردم بگويند لاغر نيست كافى است، بلكه اگر در ظاهر لاغر است، ولى بر كليه‌هاى آن مقدارى چربى وجود داشته باشد كافى است.‌ 9. حيوانِ خصى و اخته شده (حيوانى كه تخم آن را كشيده باشند) براى قربانى جايز نيست؛ ولى اگر آن را كوبيده، يا رگ آن را از كار انداخته باشند، اشكالى ندارد.‌ 10. احتياط آن است كه در اصل خلقت نيز بى بيضه نباشد.‌

تقسیم گوشت قربانی حج

گوشت قربانی حج را چگونه باید تقسیم کرد؟

مستحبّ است قربانى را سه قسمت كند: يك سوّم آن را براى خود بردارد، و يك سوّم را در راه خدا به نيازمندان صدقه دهد، و يك سوّم را به دوستان و مؤمنان هديه نمايد. البتّه لازم نيست تقسيم به سه قسمت به طور مساوى باشد، ولى دادن بخشى از آن به فقير واجب است، امّا خوردن چيزى از آن واجب نيست؛ هر چند موافق احتياط است.‌

دادن گوشت قربانی به غیر مسلمان و ناصبی

آیا گوشت قربانی را می توان به فقیری که مسلمان نیست و یا ناصبی است، داد؟

گوشت قربانى را به همه فقراى مسلمين، اعمّ از شيعه و اهل سنّت مى‌توان داد؛ ولى دادن به غير مسلمانان و ناصبيها (آنها كه با ائمّه: عداوت دارند) اشكال دارد.‌

تخییر بین قربانی در منی و وطن

آیا با توجه به شرایط موجود ذبح قربانی حج در وطن صحیح می باشد؟

با توجّه به جهات مختلف در حال حاضر مخيّر بين ذبح در قربانگاههاى موجود، كه همه در خارج از منى است، و ذبح در وطن مى‌باشند، و اين حكم تا زمانى است كه گوشتها ـ مانند سال‌هاى اخير ـ به خارج منتقل گرديده و مصرف شود، مگر اين‌كه اطمينان داشته باشند كه قربانى بدون عيب و نقص و واجد شرايط است و گوشت آن مصرف مى‌شود كه در اين صورت ذبح در منى را مقدّم بدارند.‌ توضيح اين که: سابقاً گوشتها در مني از بين مي¬رفت و لذا مي¬گفتيم ذبح در آنجا جايز نيست، ولي در حال حاضر که گوشتها بسته¬بندي مي¬شود عيب ديگري بوجود آمده که تمام قربانگاه¬ها خارج از مني هستند و بعضي از قرباني ها شرايط لازم را ندارند. و از طرفي مصارف گوشت قرباني در محل، همه صرف شيعيان مي¬شود و قرباني¬ها داراي شرايط لازم هستند. بنابراين هر کدام اولويتي دارد، لذا مخيرند. و چنانچه در محل، قرباني مي¬کنند، بايد هماهنگ شود که مطابق عيد قربان در عربستان ذبح کنند ولي چون تأخير قرباني را در حال اختيار تا سه روز اجازه مي¬دهيم مي¬توانند مطابق عيد قربان در محل نيز ذبح کنند و براي خروج از احرام بايد به او اطّلاع دهند (اين حکم تکليفي است نه وضعي). مگر در جايي که امکان اطّلاع نباشد که اگر پول آن را کنار بگذارند کافي است.‌

اولویت قربانی در منی یا وطن

قربانی کردن در منی اولویت دارد یا در وطن؟

در شرایط فعلى قربانى سه حالت دارد:الف) در صورتى که بتواند در آن جا قربانى کند و در آن جا قربانى را به مصرف برساند این مقدّم بر هر چیز است. ب) در صورتى که آن جا قابل مصرف نباشد امّا مسلمین بتوانند آن را بسته بندى کرده به خارج منى و بلد دیگر بفرستند تا مصرف نیازمندان شود. در صورت عدم امکان روش اوّل، روش دوّم واجب است. ج) این که هیچ کدام از آن دو صورت ممکن نباشد و قربانى ضایع مى شود و از بین مى رود پول آن را کنار بگذارند و در ماه ذى الحجّه هنگام بازگشت قربانى کرده و در مصارف آن مصرف کنند هیچ اشکالى براى حج آنها نخواهد داشت و اگر نمى توانند پول قربانى را کنار بگذارند بر ذمّه بگیرند. ‌

ذبح کردن قربانی حج با دستگاه

آیا ذبح کردن قربانی حج بوسیله دستگاه صحیح می باشد؟

استفاده از وسايل ماشينى براى ذبح حيوانات مانعى ندارد؛ ولى بايد شرايط شرعيّه ذبح، مانند رو به قبله بودن، بسم الله گفتن، و غير آن رعايت شود (چنان كه در رساله توضيح المسائل، مسأله 2223، شرح داده‌ايم).‌

مصرف پوست و روده قربانی

هرگاه شخصى به قصد ما فى الذمّه در ماه ذى الحجّه در وطن خود قربانى كند، آيا پوست و روده آن بايد به طور كامل به فقير داده شود، يا ممكن است بر اساس تقسيم و مصرف گوشت قربانى، بين فقرا ودوستان و خودش تقسيم كند؟ و چنانچه بر خلاف دستور شرع عمل كرده، و اكنون بخواهد پول آن را به مصرف شرعى‌اش برساند، آيا ملاك قيمت آن در روز ذبح قربانى است، يا زمان اداى دين؟

مى‌تواند آن را به عنوان سهم خود بردارد، يا به دوستانش، يا به فقرا و نيازمندان بدهد، ولى دادن آن به قصّاب ـ به عنوان اجرت كارى كه انجام داده ـ اشكال دارد، و احتياط مستحب آن است كه اگر خودش از آن استفاده كرده، قيمت آن را صدقه بدهد، و ملاك قيمت روز ذبح قربانى است.‌

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی