مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

خصوصیات خبرنگاران

آیا خبرنگاران باید دارای شرایط خاصّی باشند؟

خبرنگاران شرایط خاصّی دارند: وثاقت و امانت، هوش کافى براى فهم مطالب، و حافظه قوى براى نگهدارى و حفظ مطالب، و از همه مهمتر، بى نظرى و حُسن نیّت، و آلوده نکردن اخبار با سلیقه شخصى، از جمله این شرایط می باشد.

دسته‌ها: احکام خبرنگار

چگونگی تشخیص اخبار موثّق

چگونه می توان یک خبر موثّق را تشخیص داد؟

خبر موثّق را از چند طریق مى توان شناخت: نخست از طریق وثاقت راوى; یعنى ناقل خبر شخص مورد اعتمادى باشد. دوّم، از طریق مقبولیّت عمومى، یعنى اگر چه راوى شناخته شده نیست، امّا خبر در میان مردم چنان شهرتى دارد که موجب اطمینان مى شود. سوّم، از طریق محتواى خبر، یعنى مضمون خبر چنان مستدلّ و توأم با قرائن است، که خود گواه صحّت خویش است.

دسته‌ها: احکام خبرنگار

چگونگی استناد خبرنگاران به گفته دیگران

یک خبرنگار تا چه حدّ مى تواند در نقل خبر به گفته دیگران استناد کند؟ با توجّه به این که نمى شود به تواتر رسید؟

تا آن جایى که خبر به حدّ تواتر نرسد، و محفوف به قرائن اطمینان بخش نباشد، باید آن را به صورت خبر محتمل ذکر کند; نه خبر قطعى.

دسته‌ها: احکام خبرنگار

مصداق کم فروشی در خبر و اطلاع رسانی

مصداق کم فروشى در خبر و اطّلاع رسانى را بیان فرمایید؟

کم فروشى معنى خاصّى دارد، که در معاملات تصوّر مى شود، و مفهوم عامّى دارد، که هر کس از کار خودش کم بگذرد (و به اصطلاح بدزدد) مصداق آن خواهد بود. و در مورد خبر، اگر خبر را به طور ناقص و دست و پا شکسته نقل کنند، یا اصلا بعضى از اخبار را نقل کنند و بعضى را نقل نکنند، شبیه آن است که کم فروشى کرده اند.

دسته‌ها: احکام خبرنگار

چگونگی مقابله خبرنگاران با تهاجم فرهنگی

یک خبرنگار چگونه مى تواند با تهاجم، یا شبیخون فرهنگى مقابله کند؟

خبرنگار از طریق اطّلاع رسانى به افرادى که آماده انجام وظیفه در مورد این مبارزه هستند، و همچنین از طریق افشاگرى در سطح جامعه، به ویژه اطّلاع رسانى درباره پیامدهاى سوء و اثرات زیانبار این تهاجم، مى تواند غیر مستقیم کمک کند.

دسته‌ها: احکام خبرنگار

چگونگی امر به معروف و نهی از منکر توسط خبرنگاران

یک خبرنگار در مقابل ضدّ ارزشها چگونه مى تواند امر به معروف و نهى از منکر کند؟

خبرنگار هم طبق ضوابط امر به معروف مى تواند عمل کند; در جایى که احتمال تأثیر وجود دارد، و ضررى بر آن مترتّب نمى شود، و منکر بودن آن مسلّم است، باید به وظیفه امر به معروف و نهى از منکر عمل کند. مگر این که شغل او (که به عنوان یک واجب کفایى عمل مى کند) به خطر افتد; در این صورت مى تواند این کار را به طور غیر مستقیم انجام دهد; یعنى به وسیله دیگران.

دسته‌ها: احکام خبرنگار

حکم پرداخت رشوه به خبرنگاران بیگانه برای درج اخبار

پرداخت رشوه به خبرنگاران و نویسندگان خارجى براى درج مطلب به نفع نظام اسلامی در رسانه هاى خارجى چه حکمى دارد؟

نام این کار را نمى توان رشوه گذاشت؛ بلکه حقّ الزّحمه اى است که در مقابل کار مثبت و مفید و مشروع پرداخت مى شود، و لذا این کار براى دهنده و گیرنده حق الزحمه اشکالى ندارد.

دسته‌ها: احکام خبرنگار
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی