مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس:حروف الفباجدیدهاپربازدیدها

Чистота всех людей.

Члены моей семьи (родители и сестра) не признают основные положения Ислама. Соответственно они являются скверной. Я живу с ними в одном доме. Насколько правильно мне постоянно избегать их? Ведь это невозможно даже теоретически.

В соответствии с последней фетвой аятоллы Макарема Ширази неверующие не являются скверной, то есть все люди, независимо от их религиозных убеждений, являются канонически чистыми.

دسته‌ها: Иноверцы

Похороны родственников-немусульман.

Можно ли участвовать в похоронах родственников, не являющихся мусульманами? Можно ли заходить на немусульманские кладбища?

Родственные связи не должны обрываться, даже если родственники не являются мусульманами. Родственникам необходимо оказывать уважение, а участие в их похоронах является проявлением этого уважения. Мусульманам можно участвовать в похоронах родственников-немусульман, можно заходить на их кладбища, но при этом мусульмане не должны совершать греховных деяний.

دسته‌ها: Иноверцы
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی