مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

Желательные деяния после рождения ребенка.

Совершение каких желательных деяний предписывает Ислам родителям после рождения ребенка?

В исламских хадисах сказано, что после рождения ребенка необходимо совершить ему большое омовение. До отваливания его пуповины нужно сказать азан в его правое ухо и икаму в его левое ухо, что будет хранить его от козней шайтана и от всяческого зла.Нужно дать ему хорошее имя, например Мухаммад, Ахмад, Али, Хасан, Хусейн, Фатима.На седьмой день после рождения ребенка нужно совершить ему обрезание. В этот же день нужно принести в жертву овцу и раздать мясо верующим и нуждающимся. В этот же день нужно побрить ребенку голову и взвесить его волосы. Затем необходимо раздать нуждающимся серебро или золото, равное весу побритых волос ребенка.

برچسب‌ها:
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی