مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف

Дорогие цветы и венки на могилах.

В нашей местности распространен обычай по четвергам или пятницам приходить на могилы покойных родственников и класть на их могилы цветы и венки. Не противоречит ли этот обычай исламской религии?

Посещение могил, поминание покойных родственников и молитвы за них являются одобряемыми деяниями в исламской религии. Также не запрещено приносить на их могилы цветы и венки. Но не следует при этом впадать в излишество и расточительство, когда на могилы будут приноситься очень дорогие цветы и венки, ибо Ислам не приемлет ненужного расточительства. Приносить дорогие цветы и совершать иные роскошные деяния дозволяется только на могилах выдающихся и благочестивых мусульман, если подобные деяния станут причиной возвеличивания религии, добродетели и памяти о благочестивых праведниках. В этом случае подобные деяния не будут считаться расточительством.

دسته‌ها: Кладбище
برچسب‌ها:
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
سامانه پاسخگویی برخط(آنلاین) به سوالات شرعی و اعتقادی مقلدان حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی
آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی
انتشارات امام علی علیه السلام
موسسه دارالإعلام لمدرسة اهل البیت (علیهم السلام)
خبرگزاری دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی