مقدمه
فهرست موضوعات
جستجو 

با توجّه به این که بسیارى از سوره ها و آیات قرآنى در نمازهاى مختلفى چون نوافل یومیّه، نافله شب، نمازهاى ائمّه اطهار(علیهم السلام)، نمازهاى زیارت، نمازهاى ایّام هفته و نمازهاى حاجت و نیز در مکان ها و زمان هاى مختلفى چون شبهاى احیا، ایّام البیض، شبهاى ماه رجب، شعبان و رمضان و در تعقیبات نمازهاى یومیّه و نیز براى تحصیل بعضى از آثار و برکات چون آمرزش گناهان و نجات از مشکلات خوانده مى شود، شایسته است بخشى از این سوره ها و آیات که بیشتر مورد استفاده قرار مى گیرد (و این خود، دلیل بر اهمیّت و ویژگى و امتیاز آنهاست) در ابتداى این کتاب دعا ـ پس از اشاره به بعضى از فضیلت هاى آنها ـ آورده شود:

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای