دعاى 22
فهرست موضوعات
جستجو 

رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْر فَقِیرٌ.(1)

پروردگارا! به هر خیر و نیکى که تو بر من فرو فرستى نیازمندم.

  


1. سوره قصص، آیه 24.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای