اعمال مسجد کوفه
فهرست موضوعات
جستجو 

اعمال مسجد کوفه به نحوى که در کتاب «مصباح الزائر»(1) «سیّد بن طاووس» و غیر آن با مختصر تفاوتى وارد شده بدین شرح است:

 


1 مصباح الزائر، از صفحه 77 تا 99 .

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای