زیارت نوّاب اربعه:
فهرست موضوعات
جستجو 

از جمله برنامه هاى زوّار، در ایّام توقّف در کاظمین، رفتن به بغداد براى زیارت چهار نایب خاص امام عصر صلوات الله علیه (1ـ عثمان بن سعید، 2ـ محمّد بن عثمان، 3ـ شیخ ابوالقاسم حسین بن روح،

4ـ شیخ جلیل علىّ بن محمّد سمرى(رحمهم الله)) مى باشد که اگر قبر هر کدام از آنها در مناطق دوردست دیگرى بود باز هم سزاوار بود که انسان مسیرى طولانى را طى کند و رنج و مشقّت سفر را متحمّل شود و به فیض زیارت آنها برسد، زیرا آنها کسانى هستند که 70 سال منصب سفارت و وساطت میان امام عصر(علیه السلام) و امّت را بر عهده داشتند و به دست آنها کرامات بسیار ظاهر شد.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای