دعاهاى مربوط به آن حضرت
فهرست موضوعات
جستجو 

در پایان این فصل (فصل زیارات حضرت حجّت(علیه السلام)) به پنج دعا اشاره مى کنیم که در ارتباط با سلامتى و تعجیل ظهور آن حضرت و رفع مشکلات یاران او و این که ما نیز از سربازان و مدافعان و شیعیان واقعى آن بزرگوار و از ملازمان او بعد از ظهورش باشیم وارد شده است.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای