زیارت چهارم (زیارت امین الله):
فهرست موضوعات
جستجو 

همان گونه که قبلا نیز گفته ایم زیارت «امین الله» در نظر بزرگانى مانند مرحوم «علاّمه مجلسى» از معتبرترین زیاراتى است که در همه مشاهد مشرّفه مى توان خواند.

این زیارت در فصل زیارات امیرمؤمنان(علیه السلام) (صفحه 260) به عنوان نخستین زیارت از زیارت مطلقه آن حضرت آمد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای