زیارت پنجم (زیارت رجبیّه):
فهرست موضوعات
جستجو 

در اعمال ماه رجب نیز زیارتى با شروع «اَلْحَمْدُللهِِ الَّذِی أَشْهَدَنا مَشْهَدَ اَوْلِیائِهِ فِی رَجَب» (صفحه 631) خواهد آمد که مطابق روایتى که از حسین بن روح از حضرت صاحب الامر(علیه السلام) نقل شد مى توان آن را در هر یک از مشاهد مشرّفه خواند (البتّه در ماه رجب).

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای