صلوات بر چهارده معصوم(علیهم السلام):
فهرست موضوعات
جستجو 

«شیخ طوسى» در «مصباح المتهجّد» در اعمال روز جمعه نوشته است: یکى از یاران امام حسن عسکرى(علیه السلام) مى گوید: از مولاى خود امام حسن عسکرى(علیه السلام) در منزل آن حضرت در «سامرا» سال 255 درخواست کردم کیفیّت صلوات بر پیامبر و اوصیاى آن بزرگوار(علیهم السلام)را بر من املا کند. آن حضرت نیز، با الفاظ مبارک خود بدون آن که در کتابى نگاه کند در حالى که من کاغذ بزرگى را به همراه داشتم، صلوات ذیل را املا فرمود و من نوشتم:

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای