آداب نماز عشا
فهرست موضوعات
جستجو 

1ـ پس از آن که شفق پنهان شد و سرخى مغرب محو گردید،(1) براى نماز عشا اذان و سپس اقامه مى گویى، با رعایت همه آدابى که گذشت; سپس نماز عشا را با آداب و شرایطش شروع مى کنى و با توجّه به وسعت وقت عشا سزاوار است که قنوت و تعقیبات آن را طول دهى.(2)

2ـ پس از اتمام نماز عشا ابتدا تعقیبات آن را انجام مى دهى و در پایان نماز وُتَیره (نافله عشا) را مى خوانى.

نماز وتیره دو رکعت است و نشسته خوانده مى شود، مستحب است در آن نماز، صد آیه از آیات قرآن تلاوت شود و خوب است بعد از حمد در رکعت اوّل سوره واقعه یا سوره مُلک و در رکعت دوم پس از حمد، سوره توحید خوانده شود.(3) پس از نماز نیز براى خود (و سایر مؤمنان) دعا مى کنى.

 


1. فقیه، جلد 1، صفحه 219، حدیث 657.
2. مفتاح الفلاح، صفحه 258 .
3. مصباح المتهجّد، صفحه 114.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای