کیفیّت سجده شکر
فهرست موضوعات
جستجو 

در انجام این سجده شرط خاصّى وجود ندارد و به هر صورت که آورده شود، صحیح است. ولى بهتر است مانند سجده نماز، بر هفت عضو سجده کند و پیشانى را بر چیزى گذارد که در نماز بر آن مى گذارد.

و افضل آن است که بر خلاف سجده نماز، آرنج را نیز بر زمین بگذارد،(1) و سنّت است که نخست پیشانى را بر زمین گذارد، سپس طرف راست صورت را و آنگاه طرف چپ صورت را و در نهایت نیز پیشانى را بر زمین بگذارد،(2) و به خاطر این که دو بار پیشانى را بر زمین مى گذارد، به آن دو سجده شکر مى گویند. سجده شکر مى تواند بدون هر ذکر و دعایى نیز باشد ولى سنّت است که ذکرى بگوید و بهتر است از ذکرهایى باشد که خواهد آمد.

مطابق روایات، بعضى از معصومین(علیهم السلام)، این سجده را بسیار طولانى مى کردند. امام کاظم(علیه السلام) (در زندان هارون) بعد از طلوع صبح، سجده مى کرد، تا وقت زوال.(3)

همچنین از «فضل بن شاذان» نقل شده است که گفت: حسن بن على بن فضال براى عبادت به صحرا مى رفت، و سجده را چنان طول مى داد که پرندگان بر پشت او مى نشستند به گمان این که جامه اى است افتاده، و همچنین برخى از حیوانات بیابانى برگرد او چرا مى کردند و از او وحشت نمى کردند.(4)

 


1. کافى، جلد 3، صفحه 324، حدیث 14.
2. همان مدرک، صفحه 325، حدیث 17.
3. عیون اخبار الرضا، جلد 1، صفحه 95، حدیث 14.
4. رجال کشى، صفحه 515 و بحارالانوار، جلد 83، صفحه 207، حدیث 21.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای