دعاى 3
فهرست موضوعات
جستجو 

مرحوم شیخ «کفعمى» در کتاب «مصباح» فرموده است: هرگاه بیمار شوى، به محلّ سجده خود، دست بمال و آن را هفت بار پس از نماز فریضه، بر موضع درد، بمال، و بگو:

یا مَنْ کَبَسَ الاَْرْضَ عَلَى الْمآءِ، وَ سَدَّ الْهَوآءَ بِالسَّمآءِ، وَاخْتارَ لِنَفْسِهِ

اى که فرو برد زمین را بر آب و بر بست هوا را به آسمان و انتخاب کرد براى خود

اَحْسَنَ الاَْسْمآءِ، صَلِّ عَلى مُحَمَّد وَ آلِ مُحَمَّد، وَافْعَلْ بى کَذا وَ کَذا

بهترین نام ها را درود فرست بر محمّد و آل محمّد و درباره من چنین و چنان کن

(به جاى آن، حاجت خود را بگوید)

وَ ارْزُقْنى وَ عافِنى مِنْ کَذا وَ کَذا(1)

و روزیم ده و سالمم بدار از چنین و چنان

(نام بیمارى را بگوید).

 


1. مصباح کفعمى، صفحه 148.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای