دعا براى توسعه در رزق
فهرست موضوعات
جستجو 

در روایات آمده است کسانى که در خانه بنشینند و دعا براى فزونى روزى کنند، هرگز دعاى آنها مستجاب نمى شود و به آنها گفته مى شود چرا تلاش نمى کنید(1)، ولى اگر همراه تلاشِ براى معاش، این دعاها را بخوانند و از لطف خدا استمداد کنند، بسیار مؤثّر است:

 


1. وسائل الشیعه، جلد 4، صفحه 1159، حدیث 3.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای