خطبه 207
فهرست موضوعات
جستجو 
فی بَعْضِ أیّامِ صِفّینَ وَ قَدْ رَأَى الْحَسَنَ ابْنَهُ(علیه السلام) یَتَسَرَّعُ إلَى الْحَرْبِ

از سخنان امام(علیه السلام) است که در بعضى از روزهاى جنگ صفین هنگامى که مشاهده کرد فرزندش امام حسن(علیه السلام) شتاب براى جنگ دارد، بیان فرمود.(1)
1. سند خطبه:
طبرى در تاریخ خود در حوادث سال 37 هجرى قمرى عبارتى از امیرمؤمنان على(علیه السلام) نقل کرده که شبیه عبارت بخشى از این کلام است; ولى نه در ایّام جنگ صفین; بلکه در جایى دیگر و از آن معلوم مى شود که امام(علیه السلام) این تعبیر را در موارد متعددى بیان فرموده است. (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 103)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای