خطبه 209
فهرست موضوعات
جستجو 
بِالْبَصْرَةِ، وَ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْعَلاءِ بنِ زِیادِ الْحارِثی ـ وَ هُوَ مِنْ أَصْحابِهِ ـ یَعُودُهُ، فَلَمّا رَأى سِعَةَ دارِه قالَ:

از سخنان امام(علیه السلام) است هنگامى که حضرت در بصره به عیادت علاء بن زیاد حارثى که از اصحابش بود، رفت و چشمش به خانه وسیع او افتاد، این سخن را ایراد فرمود:(1)
1. سند خطبه:
در کتاب مصادر نهج البلاغه منابع متعدّدى براى این کلام امام ذکر شده است از جمله جلد اوّل اصول کافى، جلد اوّل عقد الفرید، جلد چهارم ربیع الابرار، اختصاص شیخ مفید و تلبیس ابلیس ابن جوزى و قوت القلوب ابوطالب المکّى است (البتّه در بعضى از این کتب فقط بخشى از خطبه آمده است) و از آنجا که این کلام هم جنبه تاریخى دارد و هم اخلاقى و تربیتى و بسیار آموزنده است توجّه دانشمندان مختلف را به خود جلب کرده و در کتب بسیارى آن را آورده اند. (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 108)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای