خطبه در یک نگاه
فهرست موضوعات
جستجو 
همان گونه که در بالا آمد این کلام اشاره به داستان عیادت على(علیه السلام) از یکى از یارانش به نام علاء بن زیاد حارثى در بصره دارد (هر چند بسیارى از شارحان نهج البلاغه اصرار دارند که آن شخص علاء بن زیاد نبود; بلکه ربیع بن زیاد بود) و هنگامى که حضرت خانه وسیع او را دید این سخن را ایراد فرمود و تذکّرى بسیار پرمعنا به او و به همه انسانهایى که زندگى شبیه او را دارند داد. این کلام به طور خلاصه مشتمل بر سه بخش است:

بخش اوّل: تذکّر بیدار کننده اى است که امام به علاء بن زیاد یا ربیع بن زیاد داد.

بخش دوم: اندرز و نصیحتى است پرمعنا که براى برادر او; یعنى عاصم بن زیاد بیان فرمود که درست در نقطه مقابل علاء بن زیاد زندگى مى کرد و زندگى مرتاضانه اى داشت.

بخش سوم: پاسخ به سؤالى است که عاصم بن زیاد از حضرت درباره طرز زندگى امام عرضه داشت.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای