خطبه 210
فهرست موضوعات
جستجو 
وَ قَدْ سَأَلَهُ سائِلٌ عَنْ أحادیثِ الْبِدَعِ، وَ عَمّا فی أیْدِی النّاسِ مِن اخْتِلافِ الْخَبَرِ، فَقالَ(علیه السلام):

از سخنان امام(علیه السلام) است این سخن را امام(علیه السلام) در پاسخ کسى فرمود که از او درباره احادیث بدعت زا و روایات مختلفى که در بین مردم است پرسش نمود.(1)
1. سند خطبه:
به گفته نویسنده مصادر نهج البلاغه این سخن در بسیارى از کتبى که قبل از نهج البلاغه تألیف شده گاه با سند کامل و گاه به صورت مرسل آمده است از جمله در کتاب کافى و تحف العقول و خصال صدوق و غیبت نعمانى و در کتابهایى که بعد از سیّد رضى و نهج البلاغه نوشته شده نیز دیده مى شود; مانند تذکره سبط بن جوزى، احتجاج طبرسى و اربعین شیخ بهایى. (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 115)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای