خطبه 211
فهرست موضوعات
جستجو 
فی عَجیبِ صَنْعَةِ الْکَوْنِ

از خطبه هاى امام(علیه السلام) است که درباره شگفتى جهان آفرینش ایراد فرموده است.(1)
1. سند خطبه:
مطابق نوشته مصادر نهج البلاغه از جمله کسانى که این خطبه را نقل کرده اند زمخشرى در کتاب ربیع الابرار است و با اینکه او بعد از سیّد رضى مى زیسته، با توجّه به تفاوتهایى که نقل او با نهج البلاغه دارد چنین بر مى آید که او خطبه را از منبع دیگرى گرفته است و همچنین ابن اثیر در کتاب لغت خود نهایه در دو مادّه «ثعجر» و «ازر» به آن اشاره کرده و تفاوتهایى که میان نقل ابن اثیر و نهج البلاغه است نیز نشان مى دهد که او خطبه را از منبع دیگرى اخذ کرده است. (مصادر نهج البلاغه، ج 3، ص 117) باید توجّه داشت که ابن اثیر در دو مادّه «ارز» و «ثعجر» اشاره به این خطبه کرده و در ماده «أزر» ـ آن گونه که مصادر گفته ـ به آن اشاره اى نکرده است.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای