خطبه 212
فهرست موضوعات
جستجو 
کانَ یَسْتَنْهِضُ بِها أصْحابَه إلى جِهادِ أهْلِ الشّامِ فی زَمانِهِ

از خطبه هاى امام(علیه السلام) است که همواره با این سخنان یاران خویش را براى جهاد با شامیان بسیج مى نمود.(1)
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای